Behoud en versterking winkels

Behoud en versterking winkels 

Het winkellandschap verandert. Meer en meer mensen kopen producten online, in plaats van fysiek in de winkelstraat. Hiermee vormt het online shoppen zowel een bedreiging, als een nieuwe kans voor ondernemers. Het is belangrijk dat de voordelen van het veranderende winkellandschap voor ondernemers in kaart worden gebracht, online platforms aansluiten bij wat winkels nodig hebben, maar tegelijkertijd winkelgebieden aantrekkelijk en divers blijven. Vanaf dit jaar maakt MKB-Amsterdam zich daarom extra hard voor het behoud en de versterking van het winkelaanbod in de metropoolregio Amsterdam.

Heb jij hier ook zo je ideeen over en wil je als bestuurslid van MKB-Amsterdam verder vormgeven aan dit speerpunt? Meld je aan als nieuw bestuurslid voor de werkgroep ‘Behoud en versterking van winkels’ door een mail te sturen naar Irene van der Zwan (irene.van.der.zwan@mkb-amsterdam.nl

Dien je vraagstuk in

De Bijlmer Bookstore wil niet alleen op papier verbinden

De Bijlmer Bookstore wil niet alleen op papier verbinden

Nathifa en Zuwena Elshot wilden een plek creëren waar iedereen zich her- en erkend voelt en zichzelf kan ontplooien. De bestaande voorzieningen sloten niet aan op de bevolkingssamenstelling in de buurt, dus het was hoog tijd voor een nieuw initiatief, voor een inclusievere buurt. Voilá: de Bijlmer Bookstore was een feit.

De kunst van het improviseren

De kunst van het improviseren

De evenementenbranche in de regio Amsterdam kampt misschien nog wel meer dan elders in het land met de beperkingen. Dat leidt tot veel onrust, maar ook tot sprankelende nieuwe ideeën en bijzondere initiatieven. Zeker de culturele sector laat zich niet onberoerd, met hopelijk de verruiming van de coronaregels in het verschiet.