De gemeente Amsterdam investeert 28 miljoen euro in zakelijke bezoekers van congressen, een digitaliseringsoffensief voor het midden- en kleinbedrijf en extra lab- en onderzoeksruimte voor de health sector. Een deel van het geld wordt ook gebruikt om initiatieven uit de stad te co-financieren. Van de 28 miljoen euro wordt 10 miljoen euro eenmalig extra beschikbaar gesteld, 11 miljoen euro komt uit bestaande economische structuur- en arbeidsmarktversterkingsmiddelen en 7 miljoen euro komt in 2021 extra beschikbaar vanuit Europese subsidies. Dit geld komt bovenop de 40 miljoen euro die de stad wil steken in de regionale ontwikkelmaatschappij (voorheen Invest MRA). Al eerder werd voor het jaar 2021, 14 miljoen euro uitgetrokken voor lastenverlichting van ondernemers en 78 miljoen euro beschikbaar gesteld voor zes duurzame banenmotoren.

Met de investeringen zet Amsterdam in op duurzaam economisch herstel, het versterken van de economische veerkracht en het aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren. Dat moet ertoe leiden dat innovaties sneller van de grond komen en meer werkgelegenheid ontstaat.

Duurzame en innovatieve congresstad

De gemeente wil een andere invulling geven aan het toerisme, met meer aandacht voor bezoekers die op kwaliteit gericht zijn. Er komt geld beschikbaar om Amsterdam te positioneren als een duurzame en innovatieve congresstad. Ook trekt Amsterdam geld uit om adviezen over de toekomst van de bezoekerseconomie van ondernemers, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, experts en bewoners te kunnen realiseren. Onderdeel hiervan is de opdracht aan amsterdam&partners om een imagocampagne te starten.

Digitaliseren MKB

Bepaalde sectoren hebben het door de coronapandemie extra moeilijk. Amsterdam zet de komende jaren fors in op het ondersteunen en weerbaarder maken van het MKB. Dat gebeurt onder andere met het MKB Digitaliseringsoffensief. Digitalisering speelt een cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van het MKB.  Veel bedrijven geven aan grote behoefte te hebben aan praktische ondersteuning.

Vernieuwing in duurzame groeisectoren

De gemeente gaat innovatieve (Amsterdamse) bedrijven ondersteunen die zich bezighouden met maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid of verduurzaming. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of meer lab- en onderzoeksruimte mogelijk is voor onderzoekers en innovatieve bedrijven in de health sector. Hoe meer innovaties er in de Metropoolregio Amsterdam ontstaan, hoe beter dat is voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Ook bij het aantrekken van internationale bedrijven wordt gekeken naar innovatieve bedrijven die duurzame banen voor de arbeidsmarkt in Amsterdam en de regio opleveren.

Economische verkenningen

Uit de Economische Verkenningen MRA 2020, die 24 november werden gepresenteerd, blijkt dat de economie van de Metropoolregio Amsterdam hard wordt getroffen door de coronacrisis. Naar verwachting krimpt de economie in Nederland vijf procent terwijl voor de MRA een krimp van zes tot zeven procent verwacht wordt. Dit komt door de grote impact van de coronacrisis op onder andere Schiphol, horeca, cultuur, toerisme, sport en recreatie: sectoren met een sterke vertegenwoordiging in de Metropoolregio.

Uit de verkenningen blijkt echter ook dat de regio een sterke basis heeft, zodat er goede vooruitzichten zijn voor krachtig herstel. Daarvoor is effectieve samenwerking vereist: binnen de regio, daarbuiten en met het Rijk. Door samenwerking en scherpe keuzes op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt en infrastructuur- en verduurzamingsopgaven, kan de hele regio sterker uit deze crisis komen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer (66) is overleden. Het bestuur en de medewerkers van MKB-Amsterdam zijn geschokt en verdrietig over zijn plotselinge overlijden. Slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW. Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Hans de Boer was natuurlijk ook voorzitter van MKB-Nederland en hij is in zijn hart altijd middenstander gebleven. Het afgelopen jaar was hij samen met Jacco Vonhof keihard aan de slag in de covid crisis. Iedere ondernemer mag hem dankbaar zijn voor die tomeloze inzet. Ik zal zijn gevatheid en humor erg missen.” Bert Bos, vice-voorzitter MKB-Amsterdam: “Het overlijden van Hans de Boer is een verlies voor ondernemend Nederland. We herinneren ons zijn oprechtheid en drive. Ook zijn unieke taalgebruik en moed. Hans ging niets uit de weg om voor de belangen van de ondernemers op te komen. Daarvoor ging hij door het vuur en was een voorbeeld voor velen. Veel sterkte voor zijn vrouw en naasten in deze zo onverwachte situatie.”

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Vorige week in MKB Mail spraken Henk Grifhorst en zijn zoon Michael zich uit over de plannen van de gemeente Amsterdam. Vader en zoon Grifhorst vroegen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. En waarom de parkeertarieven niet worden aangepast. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam, kan zich de frustratie goed voorstellen: “Bereikbaarheid is voor winkels van levensbelang, maar het valt moeilijk in te schatten of een werk aan de weg ‘noodzakelijk’ is of niet. Als een riolering onder de weg tijdig vervangen moet worden, omdat er anders kans is dat hij gaat breken, hoe spoedeisend is dat werk dan? Aan de andere kant: als we de wegopbrekingen nu plannen, ligt de weg er straks weer aantrekkelijk bij, als Corona verslagen is. Een mooi ingerichte openbare ruimte trekt klanten”. Wat betreft de hoge parkeertarieven is Frankfurther het eens: “In deze tijden van Corona zijn er veel lege parkeerplaatsen in de stad en is er alle reden om de parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij te stellen.”
(foto Muntplein afgelopen zondag om 12.30 uur)

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Aanstaande donderdag 21 januari is de uitreiking van de Product van het Jaar 2020 verkiezing. Wie van de acht winnaars van Product van de Maand wint de Vakjuryprijs? Bianca Canjels-Munnik over haar winnende product in de maand februari: de Amsterdamse ui van De Leeuw Zuurwaren: “We staan al 170 jaar waar we nu staan en het blijft heel goed gaan. In 1850 is het familiebedrijf opgericht door overgrootvader Isaac de Leeuw. In die tijd bestonden er nog geen koelkasten. Om voedsel langer houdbaar te maken ging men het voedsel conserveren om langer te bewaren. Isaac ontwikkelde zijn eigen speciale geheime smaak in het conserveren en trok met zijn kar langs de huizen. De Amsterdamse ui was toen al een begrip. De winkel aan de Vrijheidslaan 78 is drie dagen per week geopend, donderdag, vrijdag en zondag. Inmiddels ligt het product in de schappen van Groningen tot Limburg en draagt het zo het Amsterdamse product uit.” Vrijdag 22 januari is de uitreiking van Product van het Jaar op MKB TV te zien.

Anderhalve meter maatregel subsidie

Anderhalve meter maatregel subsidie

Ben je ondernemer in de gemeente Amstelveen? Weet dat er corona steunpakket is voor mkb’ers. Het pakket is aanvullend op alle rijksregelingen en bestaat op dit moment uit: de MKB Noodlening, uitstel van betaling van belastingen, ondersteuning vanuit het Ondernemersloket, etc. Wethouder Gordon start binnenkort met de MKB anderhalve meter maatregel subsidieregeling. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming voor gemaakte kosten voor aanpassingen gerelateerd aan covid 19 maatregelen. Binnenkort, vanaf 20 januari 2021, kan de subsidie worden aangevraagd. De Gemeente Amstelveen is, voor zover bekend, de eerste gemeente in Nederland met een dergelijke subsidieregeling voor haar ondernemers.

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

Wil jij je inzetten voor ondernemers in de regio Amsterdam? MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders. Of ben je al afgestudeerd en heb je interesse in één dag per week werken voor MKB-Amsterdam, reageer dan ook. Jouw rol is onze boodschappen over te brengen op ondernemers, bestuurders, politici en pers. Daarvoor gebruiken we de kanalen MKB TV, MKB Mail en sociale media. Je maakt ook deel uit van het algemeen bestuur van MKB-Amsterdam. Daarin beslis je mee over waar MKB-Amsterdam zich de komende tijd voor gaat inzetten en welke standpunten we daarbij gaan innemen. In deze rol kun je leren hoe je maximale invloed uitoefent via (sociale) media. Je ziet van heel dichtbij waar veel ondernemers mee te maken hebben. En je kunt ondernemers helpen door hun vragen en wensen onder de aandacht te brengen. Zo maak je het verschil.

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

De verlengde lockdown treft kledingwinkels hard. Zo heeft winkelier Bart De Groot 500.000 euro aan kleren over voor zijn vijf modezaken in Amsterdam. Kleding is een seizoensartikel. Dat betekent dat de wintercollectie die winkeliers hebben moeten inkopen door deze lockdown moet worden afgeschreven. Er is nog geen zicht op het einde van de lockdown. En evenmin is er zicht op een tegemoetkoming in de schade. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Het steunpakket moet beter: onder meer de drempel voor de regelingen omlaag, het plafond van de TVL en de voorraadvergoeding voor winkeliers flink omhoog. Er moet iets gebeuren om het eigen vermogen van ondernemers te stutten, om starters te helpen en zelfstandig ondernemers in de TOZO beter te steunen en zo hebben we meer punten op ons lijstje. De gesprekken zijn nog volop aan de gang.” Voor Bart De Groot kan dit niet snel genoeg gaan. “Door de snelle verspreiding van het virus zullen we voorlopig voorzichtig moeten zijn. Verkopen via de achterdeur zie ik dus niet zitten. Maar daar hoort wel een goede compensatie bij. En dat mag niet te lang meer duren.”